Verko: Tenders

E-mail: bart.descamps@dds-verko.be
Phone: +32 52251818
Country: Belgium
Town: Dendermonde
Address: Verko
Bevrijdingslaan 201
Dendermonde
9200
Belgium
Contactpunt(en): 9200
Ter attentie van: Descamps Bart Pieter
Telefoon: +32 52251818
E-mail: bart.descamps@dds-verko.be
Fax: +32 52200142
Internetadres(sen):
Adres: www.dds-verko.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=263204

Contracts: 5
Sum: 1407530
tenders: 3
Source: TED


Period: 12.07.2017-22.02.2017

Total: 3
12 jul

Number: 3081367

Country: Belgium

Source: TED

23 feb

Number: 298594

Country: Belgium

Source: TED

23 feb

Number: 298459

Country: Belgium

Source: TED