De Lijn — Techniek: Tenders

E-mail: Nathalie.Goossens@delijn.be
Country: Belgium
Town: Mechelen
Address: De Lijn — Techniek
Motstraat 20
Mechelen
2800
Belgium
Contactpunt(en): 2800
Ter attentie van: Goossens Nathalie
E-mail: Nathalie.Goossens@delijn.be
Internetadres(sen):
Adres: www.delijn.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262947

Contracts: 2
tenders: 13
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 13
18 nov

Number: 5566777

Country: Belgium

Source: TED

18 nov

Number: 5566776

Country: Belgium

Source: TED

18 nov

Number: 5566775

Country: Belgium

Source: TED

18 nov

Number: 5566774

Country: Belgium

Source: TED

14 nov

Number: 5433138

Country: Belgium

Source: TED