Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent: Tenders

E-mail: patricia.verslycken@mow.vlaanderen.be
Phone: +32 92762839
Country: Belgium
Town: Gent
Address: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent
VAC Virginie Lovelinggebouw Gent — Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 82
Gent
9000
Belgium
Contactpunt(en): 9000
Ter attentie van: Verslijcken Patricia
Telefoon: +32 92762839
E-mail: patricia.verslycken@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262811
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=EMG-TTN.155-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Contracts: 13
tenders: 47
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 47