Vlaamse Milieumaatschappij: Tenders

E-mail: di.vandevelde@vmm.be
Phone: +32 22142127
Country: Belgium
Town: Aalst
Address: Vlaamse Milieumaatschappij
Dr. De Moorstraat 24-26
Aalst
9300
Belgium
Contactpunt(en): 9300
Ter attentie van: Vandevelde Dieter
Telefoon: +32 22142127
E-mail: di.vandevelde@vmm.be
Fax: +32 25532105
Internetadres(sen):
Adres: http://www.vmm.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262959
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VMM-AOW-L-2016-S-0003-X-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Contracts: 6
tenders: 26
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 26
14 feb

Number: 7754213

Country: Belgium

Source: TED

14 feb

Number: 7754208

Country: Belgium

Source: TED

31 jan

Number: 7415623

Country: Belgium

Source: TED

27 jan

Number: 7331090

Country: Belgium

Source: TED

27 jan

Number: 7330985

Country: Belgium

Source: TED

10 jan

Number: 6765767

Country: Belgium

Source: TED

05 jan

Number: 6752105

Country: Belgium

Source: TED

05 jan

Number: 6750551

Country: Belgium

Source: TED

21 dec

Number: 6403371

Country: Belgium

Source: TED