Vlaamse Milieumaatschappij: Tenders

E-mail: di.vandevelde@vmm.be
Phone: +32 22142127
Country: Belgium
Town: Aalst
Address: Vlaamse Milieumaatschappij
Dr. De Moorstraat 24-26
Aalst
9300
Belgium
Contactpunt(en): 9300
Ter attentie van: Vandevelde Dieter
Telefoon: +32 22142127
E-mail: di.vandevelde@vmm.be
Fax: +32 25532105
Internetadres(sen):
Adres: http://www.vmm.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262959
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VMM-AOW-L-2016-S-0003-X-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Contracts: 1
tenders: 16
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 16
30 nov

Number: 5863918

Country: Belgium

Source: TED

24 nov

Number: 5703971

Country: Belgium

Source: TED

24 nov

Number: 5703963

Country: Belgium

Source: TED

31 oct

Number: 5160591

Country: Belgium

Source: TED

13 oct

Number: 4793116

Country: Belgium

Source: TED