Technische Diensten KU Leuven: Tenders

E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Phone: +32 16373507
Country: Belgium
Town: Leuven
Address: Technische Diensten KU Leuven
W. de Croylaan 60A, bus 5570
Leuven
3001
Belgium
Contactpunt(en): 3001
Ter attentie van: Ann Lemmens
Telefoon: +32 16373507
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Fax: +32 16322982
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262917

Contracts: 18
tenders: 19
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 19
22 dec

Number: 6434471

Country: Belgium

Source: TED

21 nov

Number: 5611683

Country: Belgium

Source: TED

11 oct

Number: 4769512

Country: Belgium

Source: TED

06 oct

Number: 4691877

Country: Belgium

Source: TED

06 oct

Number: 4691695

Country: Belgium

Source: TED