Technische Diensten KU Leuven: Tenders

E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Phone: +32 16373507
Country: Belgium
Town: Leuven
Address: Technische Diensten KU Leuven
W. de Croylaan 60A, bus 5570
Leuven
3001
Belgium
Contactpunt(en): 3001
Ter attentie van: Ann Lemmens
Telefoon: +32 16373507
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Fax: +32 16322982
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262917

Contracts: 28
tenders: 39
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 39
15 jun

Number: 10443900

Country: Belgium

Source: TED

06 jun

Number: 10254843

Country: Belgium

Source: TED

05 jun

Number: 10211788

Country: Belgium

Source: TED

19 may

Number: 9829799

Country: Belgium

Source: TED

17 may

Number: 9774117

Country: Belgium

Source: TED