Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA (De Watergroep): Tenders

E-mail: stefanie.brockmans@dewatergroep.be
Phone: +32 2389668
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA (De Watergroep)
Vooruitgangstraat 189
Brussel
1030
Belgium
Contactpunt(en): 1030
Ter attentie van: Brockmans Stefanie
Telefoon: +32 2389668
E-mail: stefanie.brockmans@dewatergroep.be
Internetadres(sen):
Adres: www.dewatergroep.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262707

Contracts: 1
tenders: 23
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 23
21 jul

Number: 11139938

Country: Belgium

Source: TED

18 jul

Number: 11085537

Country: Belgium

Source: TED

23 jun

Number: 10627449

Country: Belgium

Source: TED

22 jun

Number: 10600369

Country: Belgium

Source: TED

16 jun

Number: 10467652

Country: Belgium

Source: TED

16 jun

Number: 10467579

Country: Belgium

Source: TED

18 apr

Number: 9182770

Country: Belgium

Source: TED

22 mar

Number: 8567661

Country: Belgium

Source: TED

08 mar

Number: 8286876

Country: Belgium

Source: TED