Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA (De Watergroep): Tenders

E-mail: stefanie.brockmans@dewatergroep.be
Phone: +32 2389668
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA (De Watergroep)
Vooruitgangstraat 189
Brussel
1030
Belgium
Contactpunt(en): 1030
Ter attentie van: Brockmans Stefanie
Telefoon: +32 2389668
E-mail: stefanie.brockmans@dewatergroep.be
Internetadres(sen):
Adres: www.dewatergroep.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262707

Contracts: 1
tenders: 7
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 7