Agentschap Facilitair Bedrijf: Tenders

E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: Agentschap Facilitair Bedrijf
Boudewijnlaan 30, bus 60
Brussel
1000
Belgium
Contactpunt(en): 1000
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Internetadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262781
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262781
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=HFB-2017%2FHFB%2FOO%2F33192-F02

Contracts: 45
tenders: 96
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 96
15 mar

Number: 8407507

Country: Belgium

Source: TED

14 mar

Number: 8375829

Country: Belgium

Source: TED

10 mar

Number: 8298330

Country: Belgium

Source: TED

09 mar

Number: 8292016

Country: Belgium

Source: TED

09 mar

Number: 8292003

Country: Belgium

Source: TED

08 mar

Number: 8287390

Country: Belgium

Source: TED

27 feb

Number: 8046897

Country: Belgium

Source: TED