Agentschap Facilitair Bedrijf: Tenders

E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: Agentschap Facilitair Bedrijf
Boudewijnlaan 30, bus 60
Brussel
1000
Belgium
Contactpunt(en): 1000
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Internetadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262781
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262781
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=HFB-2017%2FHFB%2FOO%2F33192-F02

Contracts: 11
Sum: 9537492
tenders: 34
Source: TED


Period: 15.09.2017-16.02.2017

Total: 34
14 sep

Number: 4251337

Country: Belgium

Source: TED

30 aug

Number: 3987668

Country: Belgium

Source: TED

29 aug

Number: 3959905

Country: Belgium

Source: TED

12 aug

Number: 3671766

Country: Belgium

Source: TED