Antwerpen: Tenders

E-mail: gac_diensten@stad.antwerpen.be
Phone: +32 33382770
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Antwerpen
Grote Markt 1
Antwerpen
2000
Belgium
Contactpunt(en): 2000
Ter attentie van: Tijms Christel Marie José
Telefoon: +32 33382770
E-mail: gac_diensten@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen):
Elektronische toegang tot informatie : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262455
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Antwerpen-GAC%2F2016%2F4306-F02

Contracts: 62
tenders: 123
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 123
17 jan

Number: 7102694

Country: Belgium

Source: TED

04 jan

Number: 6739771

Country: Belgium

Source: TED

04 jan

Number: 6739769

Country: Belgium

Source: TED

23 dec

Number: 6479046

Country: Belgium

Source: TED

23 dec

Number: 6477209

Country: Belgium

Source: TED