Antwerpen: Tenders

E-mail: gac_diensten@stad.antwerpen.be
Phone: +32 33382770
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Antwerpen
Grote Markt 1
Antwerpen
2000
Belgium
Contactpunt(en): 2000
Ter attentie van: Tijms Christel Marie José
Telefoon: +32 33382770
E-mail: gac_diensten@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen):
Elektronische toegang tot informatie : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262455
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Antwerpen-GAC%2F2016%2F4306-F02

Contracts: 84
tenders: 217
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 217
12 jul

Number: 10963342

Country: Belgium

Source: TED

11 jul

Number: 10941512

Country: Belgium

Source: TED

10 jul

Number: 10917183

Country: Belgium

Source: TED

05 jul

Number: 10868714

Country: Belgium

Source: TED

04 jul

Number: 10837061

Country: Belgium

Source: TED

04 jul

Number: 10836713

Country: Belgium

Source: TED

30 jun

Number: 10793693

Country: Belgium

Source: TED

28 jun

Number: 10730632

Country: Belgium

Source: TED