Antwerpen: Tenders

E-mail: gac_diensten@stad.antwerpen.be
Phone: +32 33382770
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Antwerpen
Grote Markt 1
Antwerpen
2000
Belgium
Contactpunt(en): 2000
Ter attentie van: Tijms Christel Marie José
Telefoon: +32 33382770
E-mail: gac_diensten@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen):
Elektronische toegang tot informatie : https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262455
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Antwerpen-GAC%2F2016%2F4306-F02

Contracts: 66
tenders: 152
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 152
16 mar

Number: 8437403

Country: Belgium

Source: TED

15 mar

Number: 8407537

Country: Belgium

Source: TED

10 mar

Number: 8299016

Country: Belgium

Source: TED

10 mar

Number: 8298336

Country: Belgium

Source: TED

07 mar

Number: 8264508

Country: Belgium

Source: TED

07 mar

Number: 8264463

Country: Belgium

Source: TED

06 mar

Number: 8234606

Country: Belgium

Source: TED