Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen: Tenders

E-mail: ilse.dewicke@mow.vlaanderen.be
Phone: +32 5623711
Country: Belgium
Town: Brugge
Address: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2, bus 82
Brugge
8200
Belgium
Contactpunt(en): 8200
Ter attentie van: Ing. Ilse Dewicke
Telefoon: +32 5623711
E-mail: ilse.dewicke@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262464

Contracts: 12
tenders: 61
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 61