EANDIS System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbesteder voor de opdracht dienen te worden beschouwd.: Tenders


E-mail: lieve.vanrenterghem@eandis.be
Phone: +32 92632729
Country: Belgium
Town: Melle
Address: EANDIS System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbesteder voor de opdracht dienen te worden beschouwd.
0477.445.084_18950
Brusselsesteenweg 199
Melle
9090
Belgium
Contactpersoon: 9090
Telefoon: +32 92632729
E-mail: lieve.vanrenterghem@eandis.be
Fax: +32 92634748
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.eandis.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=305083
Total: 3