AG Vespa: Tenders


E-mail: Tiene.torfs@vespa.antwerpen.be
Phone: +32 35021406
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: AG Vespa
Generaal Lemanstraat 55, bus 4
Antwerpen
2018
Belgium
Contactpunt(en): 2018
Ter attentie van: Tiene Torfs
Telefoon: +32 35021406
E-mail: Tiene.torfs@vespa.antwerpen.be
Internetadres(sen):
Adres: www.agvespa.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=262009
Total: 5
14 mar

Number: 8376076

Country: Belgium

Source: TED

24 nov

Number: 5704590

Country: Belgium

Source: TED

19 may

Number: 2058394

Country: Belgium

Source: TED

05 may

Number: 1813484

Country: Belgium

Source: TED

14 feb

Number: 62916

Country: Belgium

Source: TED