Opdracht geplaatst door Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende entiteit voor de opdracht dienen te worden beschouwd: Tenders


E-mail: filip.vandorpe@eandis.be
Phone: +32 92634844
Country: Belgium
Town: Melle
Address: Opdracht geplaatst door Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende entiteit voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Brusselsesteenweg 199
Melle
9090
Belgium
Contactpersoon: 9090
Telefoon: +32 92634844
E-mail: filip.vandorpe@eandis.be
Fax: +32 92634748
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.eandis.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=287004
You cannot add to Favorites. You need to register
Total: 8