Stedelijke Openbare Bibliotheek De Krook Gent: Tenders


E-mail: eric.tierens@stad.gent
Country: Belgium
Town: Gent
Address: Stedelijke Openbare Bibliotheek De Krook Gent
Miriam Makebaplein 1
Gent
9000
Belgium
Contactpersoon: 9000
E-mail: eric.tierens@stad.gent
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gent.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284765Period: 15.09.2017-12.09.2017

Total: 2
13 sep

Number: 4229529

Country: Belgium

Source: TED