Stad Gent — Dienst Communicatie: Tenders


E-mail: dienstcommunicatie@stad.gent
Phone: +32 92665292
Country: Belgium
Town: Gent
Address: Stad Gent — Dienst Communicatie
Stadhuis — Botermarkt 1
Gent
9000
Belgium
Contactpersoon: 9000
Telefoon: +32 92665292
E-mail: dienstcommunicatie@stad.gent
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.stad.gent
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284689Period: 12.09.2017-11.09.2017

Total: 1
12 sep

Number: 4204966

Country: Belgium

Source: TED