Departement Economie, Wetenschap en Innovatie: Tenders


E-mail: pio@ewi.vlaanderen.be
Phone: +32 477402946
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Ellipsgebouw — Koning Albert II-laan, 35 bus 10
Brussel
1030
Belgium
Contactpersoon: 1030
Telefoon: +32 477402946
E-mail: pio@ewi.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ewi-vlaanderen.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283199
Total: 4
08 sep

Number: 4154339

Country: Belgium

Source: TED