Woonzorgcentrum De Wijtshage: Tenders


E-mail: icroux@hfr.be
Phone: +32 475855157
Country: Belgium
Town: Rumst
Address: Woonzorgcentrum De Wijtshage
"s Herenbaan 170
Rumst
2840
Belgium
Contactpersoon: 2840
Telefoon: +32 475855157
E-mail: icroux@hfr.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.dewijtshage.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281909
Total: 2