VZW Sint-Goedele Brussel: Tenders

E-mail: pietvandermot@sint-goedele.be
Phone: +32 25200572
Country: Belgium
Town: Anderlecht
Address: VZW Sint-Goedele Brussel
Verheydenstraat 39
Anderlecht
1070
Belgium
Contactpersoon: 1070
Telefoon: +32 25200572
E-mail: pietvandermot@sint-goedele.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sint-goedele.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281556

Contracts: 1
tenders: 5
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 5