Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand: Tenders

E-mail: bart.dewaele@vvob.be
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand
Julien Dillensplein 1, bus 2A
Brussel
1060
Belgium
Contactpersoon: 1060
E-mail: bart.dewaele@vvob.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vvob.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=281294

Contracts: 4
tenders: 2
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 2
22 jun

Number: 10601632

Country: Belgium

Source: TED