Informatie Vlaanderen: Tenders


E-mail: aiv_overheidsopdrachten@kb.vlaanderen.be
Country: Belgium
Town: Gent
Address: Informatie Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 110
Gent
9000
Belgium
Contactpunt(en): 9000
E-mail: aiv_overheidsopdrachten@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Adres: www.agiv.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=278263
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AGIV-ATM%2F2017%2F0601-F02
Total: 5
17 may

Number: 9773515

Country: Belgium

Source: TED

10 aug

Number: 3628494

Country: Belgium

Source: TED

27 jul

Number: 3365449

Country: Belgium

Source: TED

13 jul

Number: 3099958

Country: Belgium

Source: TED

01 jul

Number: 2893954

Country: Belgium

Source: TED