Kinderrechtencommissariaat: Tenders


E-mail: aanbestedingen@vlaamsparlement.be
Phone: +32 25524004
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: Kinderrechtencommissariaat
Leuvenseweg 86
Brussel
1000
Belgium
Contactpunt(en): 1000
Ter attentie van: De Wolf Wim
Telefoon: +32 25524004
E-mail: aanbestedingen@vlaamsparlement.be
Fax: +32 25524541
Internetadres(sen):
Adres: www.kinderrechtencommissariaat.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=277588
Total: 1