Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG: Tenders

E-mail: kerry.lievens@stad.antwerpen.be
Phone: +32 33388166
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG
Grote Markt 1
Antwerpen
2000
Belgium
Contactpunt(en): 2000
Ter attentie van: Lievens Kerry
Telefoon: +32 33388166
E-mail: kerry.lievens@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen):
Adres: http://www.parkereninantwerpen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=278658

Contracts: 1
tenders: 24
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 24