Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG: Tenders


E-mail: kerry.lievens@stad.antwerpen.be
Phone: +32 33388166
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG
Grote Markt 1
Antwerpen
2000
Belgium
Contactpunt(en): 2000
Ter attentie van: Lievens Kerry
Telefoon: +32 33388166
E-mail: kerry.lievens@stad.antwerpen.be
Internetadres(sen):
Adres: http://www.parkereninantwerpen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=278658
Total: 13
17 oct

Number: 4870940

Country: Belgium

Source: TED

12 oct

Number: 4790632

Country: Belgium

Source: TED

06 oct

Number: 4690588

Country: Belgium

Source: TED

04 oct

Number: 4649913

Country: Belgium

Source: TED

30 sep

Number: 4592188

Country: Belgium

Source: TED

14 sep

Number: 4250618

Country: Belgium

Source: TED