Tienen: Tenders

E-mail: debbie.smets@tienen.be
Phone: +32 16805810
Country: Belgium
Town: Tienen
Address: Tienen
Grote Markt 27
Tienen
3300
Belgium
Contactpunt(en): 3300
Ter attentie van: Smets Debbie
Telefoon: +32 16805810
E-mail: debbie.smets@tienen.be
Internetadres(sen):
Adres: www.tienen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=278506
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Tienen-TEC%2F2017%2F05-EB-F02

Contracts: 2
tenders: 2
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 2
23 sep

Number: 4426150

Country: Belgium

Source: TED