Tienen: Tenders

E-mail: debbie.smets@tienen.be
Phone: +32 16805810
Country: Belgium
Town: Tienen
Address: Tienen
Grote Markt 27
Tienen
3300
Belgium
Contactpunt(en): 3300
Ter attentie van: Smets Debbie
Telefoon: +32 16805810
E-mail: debbie.smets@tienen.be
Internetadres(sen):
Adres: www.tienen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=278506
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Tienen-TEC%2F2017%2F05-EB-F02

Contracts: 2
tenders: 14
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 14
07 jul

Number: 10891275

Country: Belgium

Source: TED

05 jul

Number: 10869689

Country: Belgium

Source: TED

04 jul

Number: 10837047

Country: Belgium

Source: TED

26 jun

Number: 10666070

Country: Belgium

Source: TED

26 jun

Number: 10665364

Country: Belgium

Source: TED

22 jun

Number: 10600993

Country: Belgium

Source: TED

19 jun

Number: 10506718

Country: Belgium

Source: TED

19 jun

Number: 10506717

Country: Belgium

Source: TED

19 jun

Number: 10506716

Country: Belgium

Source: TED