OCMW Maasmechelen: Tenders


E-mail: albert.peters@ocmwmaasmechelen.be
Phone: +32 89482800
Country: Belgium
Town: Maasmechelen
Address: OCMW Maasmechelen
Binnenhof 2
Maasmechelen
3630
Belgium
Contactpunt(en): 3630
Ter attentie van: Albert Peters, secretaris OCMW
Telefoon: +32 89482800
E-mail: albert.peters@ocmwmaasmechelen.be
Internetadres(sen):
Adres: www.ocmwmaasmechelen.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=277076
Total: 1
01 jul

Number: 2894116

Country: Belgium

Source: TED