VZW Germinal Uitbreiding: Tenders


E-mail: nadine.tesseur@devoorzorg.be
Phone: +32 11249829
Country: Belgium
Town: Hasselt
Address: VZW Germinal Uitbreiding
Capucienenstraat 10
Hasselt
3500
Belgium
Contactpunt(en): 3500
Ter attentie van: Tesseur Nadine Josée
Telefoon: +32 11249829
E-mail: nadine.tesseur@devoorzorg.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=278373
Total: 1