Alexianen Zorggroep Tienen: Tenders


E-mail: rudy.frigne@fracarita.org
Phone: +32 92214545
Country: Belgium
Town: Tienen
Address: Alexianen Zorggroep Tienen
Liefdestraat 10
Tienen
3300
Belgium
Contactpunt(en): 3300
Ter attentie van: Frigne Rudy Urbain
Telefoon: +32 92214545
E-mail: rudy.frigne@fracarita.org
Fax: +32 92219889
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=277952
Total: 1