Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen VZW: Tenders


E-mail: anne-marie.croket@kobavzw.be
Phone: +32 35439701
Country: Belgium
Town: Antwerpen
Address: Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen VZW
Noorderlaan 108
Antwerpen
2030
Belgium
Contactpunt(en): 2030
Ter attentie van: Mevrouw Anne-Marie Croket
Telefoon: +32 35439701
E-mail: anne-marie.croket@kobavzw.be
Fax: +32 35449851
Internetadres(sen):
Internetadres: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/93/Y7/2017
Adres: www.kobavzw.be
Elektronische toegang tot informatie : https://cloud.3p.eu/Downloads/1/93/Y7/2017
Total: 6
23 dec

Number: 6478295

Country: Belgium

Source: TED