IGEAN Milieu en Veiligheid: Tenders


E-mail: milieu@igean.be
Phone: +32 33500809
Country: Belgium
Town: Wommelgem
Address: IGEAN Milieu en Veiligheid
Doornaardstraat 60
Wommelgem
2160
Belgium
Contactpunt(en): 2160
Ter attentie van: Van Goylen Katleen
Telefoon: +32 33500809
E-mail: milieu@igean.be
Internetadres(sen):
Adres: www.igean.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=276909
Total: 2
23 sep

Number: 4426142

Country: Belgium

Source: TED

28 jun

Number: 2817165

Country: Belgium

Source: TED