VZW Werken Glorieux: Tenders


E-mail: luc.hantson@azglorieux.be
Phone: +32 55233633
Country: Belgium
Town: Ronse
Address: VZW Werken Glorieux
Glorieuxlaan 55
Ronse
9600
Belgium
Contactpunt(en): 9600
Ter attentie van: Dhr. Luc Hantson
Telefoon: +32 55233633
E-mail: luc.hantson@azglorieux.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=276664Period: 07.10.2017-14.09.2017

Total: 2
07 oct

Number: 4710489

Country: Belgium

Source: TED