OCMW Hoogstraten: Tenders


E-mail: jan.kenis@ocmwhoogstraten.be
Phone: +32 33401612
Country: Belgium
Town: Hoogstraten
Address: OCMW Hoogstraten
Jaak Aertslaan 7
Hoogstraten
2320
Belgium
Contactpunt(en): 2320
Ter attentie van: Kenis Jan
Telefoon: +32 33401612
E-mail: jan.kenis@ocmwhoogstraten.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=274993
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=OCMW+Hoogstraten-2017003-01-02-F02
Total: 1
24 jun

Number: 2748684

Country: Belgium

Source: TED