Bio-Incubator NV: Tenders


E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Phone: +32 16322081
Country: Belgium
Town: Heverlee
Address: Bio-Incubator NV
Gaston Geenslaan 1
Heverlee
3001
Belgium
Contactpunt(en): 3001
Ter attentie van: Bert Geraets
Telefoon: +32 16322081
E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be
Fax: +32 16322982
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=274937
Elektronische toegang tot informatie : http://www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
Total: 1