De Werkvennootschap NV van publiek recht: Tenders


E-mail: jelle.vercauteren@dwv.vlaanderen
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: De Werkvennootschap NV van publiek recht
Oude Graanmarkt 63
Brussel
1000
Belgium
Contactpunt(en): 1000
Ter attentie van: Jelle Vercauteren
E-mail: jelle.vercauteren@dwv.vlaanderen
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=275278Period: 12.09.2017-19.06.2017

Total: 11
12 sep

Number: 4204723

Country: Belgium

Source: TED

05 sep

Number: 4090474

Country: Belgium

Source: TED

30 aug

Number: 3987676

Country: Belgium

Source: TED

11 aug

Number: 3649617

Country: Belgium

Source: TED

10 aug

Number: 3628687

Country: Belgium

Source: TED