Departement Kanselarij en Bestuur: Tenders


E-mail: projectbureau@herbestemmingkerken.be
Phone: +32 25532963
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: Departement Kanselarij en Bestuur
Arenbergstraat 7
Brussel
1000
Belgium
Contactpunt(en): 1000
Ter attentie van: Niek De Roo
Telefoon: +32 25532963
E-mail: projectbureau@herbestemmingkerken.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=275200
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DKB-DKB-PBHK02-F02Period: 12.10.2017-19.06.2017

Total: 3
12 oct

Number: 4790636

Country: Belgium

Source: TED

06 oct

Number: 4691036

Country: Belgium

Source: TED