Entiteit West-Vlaanderen: Tenders


E-mail: bruno.lybeer@delijn.be
Phone: +32 59565374
Country: Belgium
Town: Oostende
Address: Entiteit West-Vlaanderen
Nieuwpoortsesteenweg 110
Oostende
8400
Belgium
Contactpunt(en): 8400
Ter attentie van: Bruno Lybeer
Telefoon: +32 59565374
E-mail: bruno.lybeer@delijn.be
Internetadres(sen):
Adres: www.delijn.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=274587
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=WVL-PG0579-PG0884-PG1616-F05
Total: 3
23 nov

Number: 5668061

Country: Belgium

Source: TED