Vlaamse interuniversitaire Raad — Universitaire Ontwikkelingssamenwerking: Tenders


E-mail: oona.deblende@vliruos.be
Country: Belgium
Town: Brussel
Address: Vlaamse interuniversitaire Raad — Universitaire Ontwikkelingssamenwerking
Julien Dillensplein 1, bus 1A
Brussel
1060
Belgium
Contactpunt(en): 1060
Ter attentie van: De Blende Oona
E-mail: oona.deblende@vliruos.be
Internetadres(sen):
Internetadres: http://www.vliruos.be
Adres: www.vliruos.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=274332
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VLIR-UOS-2017-074-F02
Total: 2
13 jun

Number: 2491759

Country: Belgium

Source: TED