Aalter: Tenders


E-mail: overheidsopdrachten@aalter.be
Phone: +32 93749913
Country: Belgium
Town: Aalter
Address: Aalter
Europalaan 22
Aalter
9880
Belgium
Contactpunt(en): 9880
Ter attentie van: De Fauw Ria
Telefoon: +32 93749913
E-mail: overheidsopdrachten@aalter.be
Internetadres(sen):
Adres: http://www.aalter.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=273225
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Aalter-861.5%2F17d0054-F02
Total: 2
06 jul

Number: 10871510

Country: Belgium

Source: TED