Dendermonde: Tenders

E-mail: vanessa.deproot@dendermonde.be
Phone: +32 52251029
Country: Belgium
Town: Dendermonde
Address: Dendermonde
Franz Courtensstraat 11
Dendermonde
9200
Belgium
Contactpunt(en): 9200
Ter attentie van: De Proot Vanessa
Telefoon: +32 52251029
E-mail: vanessa.deproot@dendermonde.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=274077
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Dendermonde-2016/183 — drukwerk-F03&userType=SUPPLIER&language=nl

Contracts: 4
tenders: 1
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 1