OCMW Deinze: Tenders

E-mail: architecten@dden.be
Phone: +32 92231030
Country: Belgium
Town: Deinze
Address: OCMW Deinze
Brielstraat 2
Deinze
9800
Belgium
Contactpunt(en): 9800
Ter attentie van: Deleu Hugo
Telefoon: +32 92231030
E-mail: architecten@dden.be
Internetadres(sen):
Adres: www.ocmwdeinze.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=273919

Contracts: 18
tenders: 4
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 4
06 feb

Number: 7550852

Country: Belgium

Source: TED

01 feb

Number: 7451335

Country: Belgium

Source: TED

23 dec

Number: 6479520

Country: Belgium

Source: TED