OCMW Deinze: Tenders

E-mail: architecten@dden.be
Phone: +32 92231030
Country: Belgium
Town: Deinze
Address: OCMW Deinze
Brielstraat 2
Deinze
9800
Belgium
Contactpunt(en): 9800
Ter attentie van: Deleu Hugo
Telefoon: +32 92231030
E-mail: architecten@dden.be
Internetadres(sen):
Adres: www.ocmwdeinze.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=273919

Contracts: 18
Source: TED

No tenders for this period. Use search