Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd: Tenders


E-mail: evi.demuynck@eandis.be
Phone: +32 92636763
Country: Belgium
Town: Melle
Address: Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Brusselsesteenweg 199
Melle
9090
Belgium
Contactpunt(en): 9090
Ter attentie van: De Muynck Evi
Telefoon: +32 92636763
E-mail: evi.demuynck@eandis.be
Fax: +32 92634748
Internetadres(sen):
Adres: www.eandis.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=273615
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Eandis-EAN16AL020-F05
Total: 8
27 jun

Number: 10697765

Country: Belgium

Source: TED

13 jun

Number: 10380711

Country: Belgium

Source: TED

09 jun

Number: 10344152

Country: Belgium

Source: TED

09 jun

Number: 10344151

Country: Belgium

Source: TED

21 oct

Number: 4968839

Country: Belgium

Source: TED

27 sep

Number: 4495197

Country: Belgium

Source: TED