OCMW Bredene, bijgestaan door Belfius Bank NV, de heer Christian Vuerstaek, senior projectmanager: Tenders


E-mail: jan.eerebout@ocmwbredene.be
Phone: +32 59339770
Country: Belgium
Town: Bredene
Address: OCMW Bredene, bijgestaan door Belfius Bank NV, de heer Christian Vuerstaek, senior projectmanager
Duinenstraat 106
Bredene
8450
Belgium
Contactpunt(en): 8450
Ter attentie van: De heer Jan Eerebout, secretaris
Telefoon: +32 59339770
E-mail: jan.eerebout@ocmwbredene.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=273630
Total: 1