OCMW Oudenaarde: Tenders

E-mail: aankoopdienst@ocmwoudenaarde.be
Phone: +32 55460630
Country: Belgium
Town: Oudenaarde
Address: OCMW Oudenaarde
Meerspoort 30
Oudenaarde
9700
Belgium
Contactpunt(en): 9700
Ter attentie van: Scheerlinck Catherine
Telefoon: +32 55460630
E-mail: aankoopdienst@ocmwoudenaarde.be
Fax: +32 55460409
Internetadres(sen):
Adres: www.ocmwoudenaarde.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=272986

Contracts: 1
Source: TED
Contracts information is published selectively

No tenders for this period. Use search