Opdracht geplaatst door Eandis System Operator CVBA en Infrax CVBA. Eandis System Operator, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd. Infrax, werkende in opdracht en voor rekening van Inter-energa, Infrax West, Iveg en PBE die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd: Tenders


E-mail: filip.vandorpe@eandis.be
Phone: +32 92634844
Country: Belgium
Town: Melle
Address: Opdracht geplaatst door Eandis System Operator CVBA en Infrax CVBA. Eandis System Operator, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd. Infrax, werkende in opdracht en voor rekening van Inter-energa, Infrax West, Iveg en PBE die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Brusselsesteenweg 199
Melle
9090
Belgium
Contactpunt(en): 9090
Ter attentie van: Filip Van Dorpe
Telefoon: +32 92634844
E-mail: filip.vandorpe@eandis.be
Internetadres(sen):
Adres: www.eandis.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=272324
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Eandis-EAN17PD100-F05
Total: 1
27 may

Number: 2208199

Country: Belgium

Source: TED