Opdracht geplaatst door Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd: Tenders


E-mail: tom.godefroot@eandis.be
Phone: +32 92635083
Country: Belgium
Town: Melle
Address: Opdracht geplaatst door Eandis System Operator CVBA, werkende in opdracht en voor rekening van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Brusselsesteenweg 199
Melle
9090
Belgium
Contactpunt(en): 9090
Ter attentie van: Godefroot Tom Lesley
Telefoon: +32 92635083
E-mail: tom.godefroot@eandis.be
Fax: +32 92634748
Internetadres(sen):
Adres: www.eandis.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=270991
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Eandis-EAN17AL017+Krimpmat+E-F05
Total: 2