Broederscholen Hiëronymus VZW: Tenders

E-mail: koen.maes@netwerkhieronymus.be
Phone: +32 37806707
Country: Belgium
Town: Sint-Niklaas
Address: Broederscholen Hiëronymus VZW
Nieuwstraat 91
Sint-Niklaas
9100
Belgium
Contactpunt(en): 9100
Ter attentie van: Dhr. Koen Maes
Telefoon: +32 37806707
E-mail: koen.maes@netwerkhieronymus.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=272527

Contracts: 2
Source: TED
Contracts information is published selectively

No tenders for this period. Use search