Eandis CVBA: Tenders


E-mail: katelijn.putman@eandis.be
Phone: +32 92632024
Country: Belgium
Town: Melle
Address: Eandis CVBA
Brusselsesteenweg 199
Melle
9090
Belgium
Contactpunt(en): 9090
Ter attentie van: Katelijn Putman
Telefoon: +32 92632024
E-mail: katelijn.putman@eandis.be
Internetadres(sen):
Adres: www.eandis.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=270691
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Eandis-EAN17AW018-F05
Total: 10
24 may

Number: 2149663

Country: Belgium

Source: TED