De Vlaamse Waterweg NV: Tenders


E-mail: g.bynens@descheepvaart.be
Phone: +32 11298469
Country: Belgium
Town: Hasselt
Address: De Vlaamse Waterweg NV
Havenstraat 44
Hasselt
3500
Belgium
Contactpunt(en): 3500
Ter attentie van: Bynens Greet Maria
Telefoon: +32 11298469
E-mail: g.bynens@descheepvaart.be
Internetadres(sen):
Adres: www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=272143
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=NV+De+Scheepvaart-WBK-BB0029-F02Period: 14.10.2017-22.05.2017

Total: 13
14 oct

Number: 4837122

Country: Belgium

Source: TED

14 oct

Number: 4836295

Country: Belgium

Source: TED