De Vlaamse Waterweg NV: Tenders

E-mail: g.bynens@descheepvaart.be
Phone: +32 11298469
Country: Belgium
Town: Hasselt
Address: De Vlaamse Waterweg NV
Havenstraat 44
Hasselt
3500
Belgium
Contactpunt(en): 3500
Ter attentie van: Bynens Greet Maria
Telefoon: +32 11298469
E-mail: g.bynens@descheepvaart.be
Internetadres(sen):
Adres: www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=272143
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=NV+De+Scheepvaart-WBK-BB0029-F02

Contracts: 21
tenders: 65
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 65
19 jul

Number: 11086721

Country: Belgium

Source: TED

17 jul

Number: 11038584

Country: Belgium

Source: TED

12 jul

Number: 10964296

Country: Belgium

Source: TED

07 jul

Number: 10890461

Country: Belgium

Source: TED

30 jun

Number: 10795108

Country: Belgium

Source: TED

27 jun

Number: 10698459

Country: Belgium

Source: TED

08 jun

Number: 10320766

Country: Belgium

Source: TED

07 jun

Number: 10294741

Country: Belgium

Source: TED

05 jun

Number: 10211770

Country: Belgium

Source: TED

02 jun

Number: 10161870

Country: Belgium

Source: TED