IGEMO: Tenders


E-mail: peter.debruyne@igemo.be
Phone: +32 15285056
Country: Belgium
Town: Mechelen
Address: IGEMO
Schoutetstraat 2
Mechelen
2800
Belgium
Contactpunt(en): 2800
Ter attentie van: De Bruyne Peter
Telefoon: +32 15285056
E-mail: peter.debruyne@igemo.be
Internetadres(sen):
Adres: www.igemo.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=271700
Total: 1
18 may

Number: 2031454

Country: Belgium

Source: TED