Flanders Make VZW: Tenders

E-mail: steve.vandenplas@flandersmake.be
Phone: +32 498919417
Country: Belgium
Town: Lommel
Address: Flanders Make VZW
Oude Diestersebaan 133
Lommel
3920
Belgium
Contactpunt(en): 3920
Ter attentie van: Vandenplas Steve
Telefoon: +32 498919417
E-mail: steve.vandenplas@flandersmake.be
Internetadres(sen):
Adres: http://www.flandersmake.be/
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=271604
Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Make-WOO20170504_ilja-F02

Contracts: 5
tenders: 10
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 10
08 jun

Number: 10320066

Country: Belgium

Source: TED

06 dec

Number: 6010728

Country: Belgium

Source: TED