AZ Delta: Tenders


E-mail: kristien.l@vkgroup.be
Phone: +32 51237111
Country: Belgium
Town: Roeselare
Address: AZ Delta
Rode Kruisstraat 20
Roeselare
8800
Belgium
Contactpunt(en): 8800
Ter attentie van: Mevr. Sabien Cailliau
Telefoon: +32 51237111
E-mail: kristien.l@vkgroup.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=271232Period: 07.10.2017-10.05.2017

Total: 5
07 oct

Number: 4710485

Country: Belgium

Source: TED

11 may

Number: 1883922

Country: Belgium

Source: TED