CVBA Elk zijn Huis: Tenders


E-mail: secretariaat@elkzijnhuis.woonnet.be
Phone: +32 27660170
Country: Belgium
Town: Tervuren
Address: CVBA Elk zijn Huis
Lindeboomstraat 116
Tervuren
3080
Belgium
Contactpunt(en): 3080
Ter attentie van: Roel Moens
Telefoon: +32 27660170
E-mail: secretariaat@elkzijnhuis.woonnet.be
Fax: +32 27660179
Internetadres(sen):
Adres: www.elkzijnhuis.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=271187
Total: 4
05 may

Number: 9559741

Country: Belgium

Source: TED

07 apr

Number: 8966676

Country: Belgium

Source: TED

30 mar

Number: 8780672

Country: Belgium

Source: TED

11 may

Number: 1883927

Country: Belgium

Source: TED