Gemeentebestuur Zonhoven: Tenders


E-mail: ivo.henrix@zonhoven.be
Phone: +32 11810530
Country: Belgium
Town: Zonhoven
Address: Gemeentebestuur Zonhoven
Kerkplein 1
Zonhoven
3520
Belgium
Contactpunt(en): 3520
Ter attentie van: Ivo Henrix
Telefoon: +32 11810530
E-mail: ivo.henrix@zonhoven.be
Internetadres(sen):
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=270518
Total: 2
18 jul

Number: 3180972

Country: Belgium

Source: TED